Konijn

Konijn

Het doel van mij is om zo veel mogelijk konijnen een prettig, gezond en zo’n natuurlijk mogelijk leven te geven.

Konijnen worden over het algemeen alleen gehouden, meestal in een hok die te klein is, achter in de tuin. Ze krijgen eenmaal per dag eten, meestal alleen een gedroogde brok.

Kan het konijn hier zijn natuurlijke gedrag tonen?

Absoluut niet!

Konijnen zijn in het wild gemiddeld 10 uur per dag actief waarvan een groot deel (ongeveer 4-6 uur) op zoek naar voedsel.

Ons konijn zit van die 10 uur stil in zijn te kleine hok en vaak ook nog alleen. Van hun natuurlijke leefgewoonte blijft er op deze manier niets over.

Konijnen leven in groepen, vandaar dat het beter is om een konijn niet in zijn eentje te houden, zorg ervoor dat ze een maatje krijgen. Mijn konijnen: Isja, Tarja en Ragnar leven met zijn drieën in de tuin en communiceren heel duidelijk met elkaar.

Mijn doel is om de konijnen de ruimte te geven die ze nodig hebben om fysiek en geestelijk gezond te blijven. Konijnen huppelen (in plaats van lopen) en in te kleine hokken kunnen ze hooguit maar 1 hup of 2 maken en raken ze met hun neus alweer de andere kant van het hok.

Hun natuurlijke voedingspatroon bestaat uit het zoeken naar grassen en hooi. Daarom is het ook zo belangrijk dat konijnen hooi krijgen, 24 uur per dag en 7 dagen in de week moet dit beschikbaar voor hun zijn.